Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha et offentlig internasjonalt skoletilbud i Bergen

Bystyret har behandlet er representantforslag om vedrørende innføring av tilbud om IB-program i grunnskolen i Bergen kommune.

Tradisjonelt har Bergen internasjonale skole vært et tilbud som barn av denne gruppen har kunnet benyttet seg av. Skolen baserer sitt tilbud på utdanningsprogrammet International Baccalaureate som er et høyst anerkjent program verden over. Tilbudet er derimot ikke en del av Bergen kommune sitt ordinære skoletilbud, og det kreves skolepenger for elevene som går på skolen.

Bystyret mener et offentlig internasjonalt skoletilbud i Bergen vil være et supplerende og godt tilbud for elever i bergensskolen.  Bystyret ber derfor byrådet i løpet av første halvår 2021 å fremme en sak som vurderer og redegjør for hvordan et slikt tilbud kan etableres i Bergen.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 16. desember