Vil opprette kommunalt oppfølgingsteam for ansatte i skolen som opplever vold og trusler

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om vold og trusler i bergensskolen.

Interpellanten peker på at vi de siste årene har vært vitne til en urovekkende utvikling i bergensskolen knyttet til vold og trusler mot lærere og ansatte. Det har blitt meldt over 7000 avvik de siste fire årene, en utvikling som gjør at hovedverneombudet for bergensskolen er bekymret for både elever og arbeidsmiljøet for våre ansatte.

Interpellanten skrivet at å  ta hånd om denne utviklingen er helt avgjørende både for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø, og for å sikre et godt læringsmiljø for alle elever.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok følgende: 

  • Bystyret ber byrådet om å etablere et kommunalt oppfølgingsteam for ansatte som opplever alvorlige vold og trusler.
  • Bystyret ber byrådet om å søke om nasjonalt prøveprosjekt med forsterkede ressurser på enkelte skoler med behov eller med mange avvik.
  • Bystyret ber byrådet om å ta initiativ til et storbynettverk for håndtering av alvorlige vold og trusler i grunnskolen sammen med aktuelle fagmiljø.
  • Bystyret ber byrådet om å igangsette og forsterke samarbeidsprosjekter med private aktører og frivillige, som f.eks. Røde Kors Gatemegling, for å tilby konflikthåndtering.
  • Bystyret ber utvalg for barnehage, skole og idrett gjennomføre en høring om situasjonen om vold og trusler i Bergensskolen.  Høringen bør blant annet ta opp omfanget av voldshendelser, hvordan kommunen som arbeidsgiver følger opp og ivaretar ansatte, og hvordan bemanningssituasjonen påvirker håndteringen og oppfølgingen av slike saker. 

Les interpellasjonen

Se sakene fra bystyret 21. og 22. juni