Gå tilbake til:
Du er her:

Vil teste ungdomsskole uten ordenskarakterer

Bystyret ønsker at Bergen skal prøve en forsøksordning med ungdomsskole uten karakterer i orden og oppførsel.

Saken er en oppfølging av et representantforslag fra Odd Arild Viste (R). Byrådet har nå foretatt en vurdering av forslaget, og bystyret har fattet følgende vedtak:

Elever rekker opp hånden
VIL TESTE UTEN KARAKTERER: Om ikke Bergen kommer med på et nasjonalt forsøk, ønsker bystyret at Bergen prøver ut en ordning lokalt.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Bystyret ber byrådet ta initiativ til å få delta i et nasjonalt forsøksprosjekt med å fjerne karakterer i orden og oppførsel i ungdomsskolen. Hvis dette ikke realiseres, eller Bergen kommune ikke kommer med i det nasjonale forsøket, ber bystyret byrådet vurdere om et eget forsøk skal gjennomføres i Bergen. 

Bystyret vedtok innstillingens punkt 2. Punkt 1 ble ikke vedtatt.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 20. oktober