Gå tilbake til:
Du er her:
Vannscooter med fører og passasjer på sjø
Bystyret har vedtatt forbud mot å bruke vannscooter i Nordåsvannet. Unntak er bruk av vannscooter til og fra eiendommer ved vannet.
Bilde: Vibeke Vik Nordang (Arkiv)

Forbyr vannscooter i Nordåsvannet

Bystyret har vedtatt ny forskrift som skal regulere ferdsel med fritidsfartøy i Bergen kommune. I Nordåsvannet blir det forbud mot vannscooter, men noen unntak for dem som bor der.

Bakgrunnen for endringen er et representantforslag fra 2020. I vedtaket ble byrådet bedt om å forskriftsfeste et forbud mot vannscooter i Nordåsvannet.

Bystyret vedtok innstillingen fra utvalget med et tillegg og en merknad.

Byrådets forslag til forskrift er vedtatt, men det blir i tillegg fartsbegrensning på fem knop i hele Nordåsvannet. Båter som brukes i forbindelse med trening og konkurranse ved Langholmen ro- og padleanlegg på Nordåsvannet får unntak.

Bystyret har også vedtatt at det ikke er tillatt med sport og lek i sjøområdene med fartsbegrensninger. Med sport og lek menes bruk med varierende fart, akselerasjon og retning.

 I Nordåsvannet er det forbud mot bruk av vannscooter. Unntak fra forbudet er transport med vannscooter til og fra eiendommer og ut av Nordåsvatnet.

I en merknad blir byrådet bedt om å gå i dialog med politiet om en kampanje mot ulovlig og farlig bruk av vannscootere.

Les sakens dokumenter 

Les sakene fra bystyret 22. juni.