Grønt lys for byens nye regnbueplass

Bystyret har bestemt endelig lokalisering av Regnbueplassen.

Lokalisering blir i Vestre Torggate fra Vaskerelvens vestside til kryss med Neumanns gate - se bildet under. Utvalgets innstilling ble vedtatt.

Opprinnelig var Regnbueplassen tenkt til Johanneskirketrappen, men dette var ikke hensiktsmessig med hensyn til universell utforming. Les mer i tidligere omtale fra byrådet. 

Markering av plassen og plassens navn blir fulgt opp i egen sak. 

Les dokumentene i saken

Plassen som beskrives i saken, utenfor Godt brød i Vaskerelven.
VEST FOR VASKERELVEN: Byens nye Regnbueplass.
Bilde: Google Maps