Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for flerbrukshall under Mulebanen

Bystyret har vedtatt plan for ny flerbrukshall under Mulebanen, med parkeringsanlegg under og ny bane på taket.

Illustrasjon nye Mulebanen med Flerbrukshall under.
Illustrasjon nye Mulebanen med Flerbrukshall under.
Bilde: Illustrasjon: Fortunen arkitekter

Planen tilrettelegger for en ny idrettshall med tilhørende parkeringsanlegg under dagens ballbane, Mulebanen. Idrettshallen blir i de øverste etasjene, mens den nederste etasjen settes av til bil- og sykkelparkering. På taket av anlegget blir dagens fotballbane erstattet med en ny bane. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt et tilleggsforslag til punkt 1B i innstillingen om at man skal ta hensynet til aking vinterstid ved utformingen av tribuneamfi.

Bystyret vedtok også en ny merknad der bystyret ber Bymiljøetaten vurdere trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet rundt Mulebanen, herunder fartsmålinger, muligheten for fartsreduksjon, etablering av gangfelt og parkeringsrestriksjoner.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 24. januar