Barn som går
GÅENDE: Det skal være attraktivt og sikkert å gå i Bergen, og flere skal gå mer. Det er visjonen og hovedmålet Bergens første gåstrategi som nå er vedtatt.
Bilde: Siv Kristin Eikås Hovland

Ny gåstrategi for Bergen på plass

Bystyret har vedtatt Gåstrategi for Bergen 2020- 2030. Den legger opp til at fotgjengere prioriteres fremfor andre transportgrupper.

Gåstrategien skal være et hjelpemiddel for politikere, offentlig administrasjon, planleggere og utbyggere i kommende tiårsperiode. Visjon og hovedmål for strategien er at det skal være attraktivt og sikkert å gå i Bergen, og at flere skal gå mer.