Gå tilbake til:
Du er her:
Barn som går
GÅENDE: Det skal være attraktivt og sikkert å gå i Bergen, og flere skal gå mer. Det er visjonen og hovedmålet Bergens første gåstrategi som nå er vedtatt.
Bilde: Siv Kristin Eikås Hovland

Ny gåstrategi for Bergen på plass

Bystyret har vedtatt Gåstrategi for Bergen 2020- 2030. Den legger opp til at fotgjengere prioriteres fremfor andre transportgrupper.

Gåstrategien skal være et hjelpemiddel for politikere, offentlig administrasjon, planleggere og utbyggere i kommende tiårsperiode. Visjon og hovedmål for strategien er at det skal være attraktivt og sikkert å gå i Bergen, og at flere skal gå mer. Les mer om strategien i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende merknad: 

  • Bystyret ber om at målet om at alle grunnskoler skal ha hjertesone får prioritet i arbeidet. Målet bør nås tidligere enn 2030.
     

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 17. november.