Ny trafikksikringsplan for Bergen på plass

Bystyret har vedtatt Trafikksikringsplan for Bergen 2022–2025, som skal legges til grunn for trafikksikringsarbeidet i Bergen kommune.

Trafikksikringsplan for Bergen 2022–2025 er utarbeidet av partene i Miljøløftet, i samarbeid med Politiet og Trygg Trafikk. 

Planen er den syvende i rekken av fireårige trafikksikringsplaner for Bergen. og den gir en oversikt over utfordringene for trafikksikring i Bergen i dag og de viktigste tiltakene aktørene vil jobbe med for å møte disse.

Fire innsatsområder

Planen legger opp til fire innsatsområder fremover:

  1. fysiske tiltak i vegnettet
  2.  kunnskapsutvikling
  3.  holdningsskapende arbeid og opplæring
  4.  arealplanlegging

Hjertesone på ungdomsskoler

Bystyret vedtok innstillingen med merknadene 1-6, samt følgende  tilleggsforslag: “Bystyret ber byrådet om at Hjertesoneprosjektet utvides til ungdomsskoler. Trafikksikring rundt barneskoler skal prioriteres først.” 

Bystyret ber om at vintervedlikehold og hensynet til myke trafikanter prioriteres høyt, videre fysiske tiltak og redusert fart langs skolevei. Bystyret legger også vekt på universell utforming, og at personer med funksjonsnedsettelse skal tas hensyn til i konkretisering av planen, i hele og kommunen og ikke bare i sentrale strøk.

Les dokumentene i saken 

Les sakene fra bystyret 25. januar