Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for sentrale Mindemyren på plass – legger føringer for Mindebyen

Bystyret har nå vedtatt reguleringsplan for sentrale deler av Mindmyren, inklusiv Mindetorget, Pulsparken og Meieriallmenningen.

Illustrasjon Meieriallmenningen
Illustrasjon Meieriallmenningen
Bilde: MAD arkitekter

Vedtaket legger viktige føringer for utviklingen av den fremtidige Mindebyen. 

Planen legger til rette for kvaliteter som torg, aktivitet og lek; park, flomvei og boliggate med forhager; allmenning og gangakse med handel. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Barn og unge

Bystyret understreker at man bør vurdere medvirkning fra barn og unge i det videre arbeidet med detaljregulering i området. 

Sykkelparkering

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt et tillegg tiltil § 3.2.2.4: "Det skal også være muligheter for sykkelreparering for beboerne."

Les dokumentene i saken 

Les sakene fra bystyret 24. mai.