Regulerer for ny barnehage i grønne omgivelser på Skinstø

Bystyret har vedtatt reguleringsplan som legger til rette for ny barnehage med plass til 100 barn. Bystyret er opptatt av universell utforming, inklusiv allergivennlige planter på tak og uteområder.

Planområdet ligger ved Skinstø og Myrdalsskogen i Åsane bydel. Planen legger til rette for en barnehage for inntil 100 barn, leke- og uteoppholdsareal, parkering for sykkel og bil, samt trafikksikker adkomst til området. 

Miljøvennlig

Lekearealene skal være varierte, bruk av plast- og gummiunderlag skal reduseres til et minimum og alternative underlag skal vurderes. Bekken som ligger i rør under området, åpnes delvis og det skal etableres en dam som fungerer som både vannlek og fordrøyning av overvann. 

Stien til turområdet nord for planområdet legges om utenfor barnehagens uteområde for å sikre tilkomst.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt tre nye merknader: 

  • “Det skal brukes allergivennlige planter både på de grønne takene og uteområdet til barnehagen i de områdene der den naturlige beplantingen ikke kan beholdes.
  • Tilgang til dammen og snarveier/stier skal, så langt som mulig, være universelt utformet.
  • Minst ett av lekeapparatene skal være universelt utformet."

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 26. oktober