Gå tilbake til:
Du er her:
Sykler
SYKKELPLAN: Den nye handlingsplanen inneholder en rekke konkrete tiltak som skal gjennomføres fram til 2024.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø / Håkon M. K. Skagen

Slik skal det bli tryggere å sykle de nærmeste årene

Bystyret har vedtatt Handlingsplan for sykkelsatsing 2021-2024. Den viser hvilke sykkeltiltak Bergen kommune skal gjennomføre i perioden.

Handlingsplanen følger opp “Sykkelstrategi for Bergen”, som ble vedtatt i november 2020. Hovedmålet er at andelen sykkelreiser skal øke til ti prosent innen 2030. Det betyr omtrent en tredobling av dagens sykkelandel.

– Vi har en stor jobb å gjøre for at Bergen skal lykkes som sykkelby. Byrådet vil øke utbyggingstakten drastisk i årene som kommer. Det kommer til å få stor betydning for folkehelse og bymiljø, i tillegg til at det er et viktig klimabidrag, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling. 

Se video: 

Prioriterer sammenhengende sykkelnett

Evalueringen av den forrige sykkelstrategien viste at en til nå ikke har lykkes godt nok i å bygge et sammenhengende sykkelnett, noe mange bergensere oppgir som en viktig hindring for å kunne sykle mer. 

Den nye handlingsplanen inneholder en oversikt over prioriterte kommunale strekninger i fireårsperioden, fordelt på de ulike bydelene. Til sammen er 41 prosjekter beskrevet. Dette er både strekninger som  er under bygging og prosjekter som krever mer utredning. 

Handlingsplanen følger opp strategiens grep om å bygge ut infrastruktur innenfra og ut i sentrum og i bydelssentrene der flest bor og jobber og potensialet for flere sykkelreiser er størst.

Ikke bare nye veier

Samtidig er det ikke nok å bare bygge sykkelveier. De skal også driftes og vedlikeholdes. Handlingsplanen inneholder konkrete tiltak for dette, sammen med en rekke satsinger innenfor blant annet informasjonsarbeid og utvikling av nye tekniske løsninger.

– Vi må gjøre mange ting samtidig. Denne handlingsplanen har et vidt spekter av effektive tiltak, fra konkrete byggeprosjekter til bedre skilting og flere parkeringsmuligheter. Alt vil bidra til at det blir tryggere og enklere å sykle i Bergen, sier Bakke. 

Økonomi

Ambisjonene i handlingsplanen innebærer behov for grovt regnet 150 millioner kroner til drifts- og investeringstiltak i fireårsperioden.

I kommunens budsjett er det satt av nær 70 millioner kroner til drift og investering, om en også inkluderer satsing som gjøres gjennom andre prosjekter, for eksempel bysyklene.

Kommunen jobber sammen med partene i Miljøløftet for å finne helhetlige løsninger for finansieringen, der kommunale midler ses i sammenheng med statlige midler fra belønningsordningen i byvekstavtalen.

Satsinger som det ikke er ressurser til å prioritere i første fireårsperiode, vil bli tatt inn i senere rulleringer.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende merknad: 

  • Bystyret viser til at gode sykkelveier også er viktige for det økende antallet el-løperhjul i Bergen. Det bør også vurderes om andel el-løperhjul bør rapporteres på.

Les byrådssaken

Les sakene fra bystyret 27. oktober