Gå tilbake til:
Du er her:

Vedtok forvaltningsplan for Bryggen

Bystyret har vedtatt «Verdensarvstedet Bryggen: Forvaltningsplan 2021-2025».

Det er Verdensarvrådet som har lagt fram forvaltningsplanen, som legger føringer på hvordan verdensarvverdiene skal ivaretas.

Bryggen ble innskrevet på Unescos verdensarvliste i 1979. Forvaltningen av Bryggen har utviklet seg i tråd med endringer i kulturminneforvaltningen i Norge og med Unescos krav til forvaltning av verdensarvstedene.

Forvaltningsplanen bystyret vedtok 23. februar, erstatter forvaltningsplanen fra 2005.

Les saksdokumentene.

Les alle sakene fra bystyret 23. februar.