Vil bevare biene i Bergen

Bystyret har bestemt flere tiltak for å bevare biene i Bergen.

Bie
BIER OG BLOMSTER: Bystyret blant annet ber om at gress i større grad byttes ut med blomster.
Bilde: Scanstock / Marianne Hellum

Bystyret har behandlet et representantforslag om å bevare biene i Bergen, og ønsker seinere kantslått, flere blomster og insektshotell i Bergen. 

Bystyret vedtok ikke utvalgets innstilling, men følgende forslag i tre punkt: 

  1. Bergen kommune skal justere kantslåtten for bienes skyld. Dette kan f.eks. gjøres ved å slå sjeldnere eller ikke så langt inn. I utvalgte områder skal kommunen vente med kantslått til markblomstene har avblomstret og frødd seg. Trafikksikkerhet skal ivaretas der det er aktuelt. 
  2. Bystyret ber byrådet sørge for at gress i større grad byttes ut med blomster i parker og andre grøntarealer.
  3. Bystyret ber byrådet sikre at det settes ut insektshoteller. 

I tillegg vedtok bystyret en ny merknad:

  • Bystyret understreker viktigheten av å bevare villbier og pollinerende insekter. Dette må sikres i forvaltningen av kommunens arealer, og inkluderes i alle relevante planer. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 14. desember.