Vil gjøre det enklere å rapportere om forsøpling i kommunen

Bystyret har behandlet representantforslag om rapportering av forsøpling.

Representanten mener det kan være forvirrende å kategorisere ulike typer avfall, og foreslår at kommunen kan tjenes med å ta i bruk en innrapporterings-App for forsøpling.   

Bystyret ber byrådet vurdere et mer brukervennlig, felles og lettere tilgjengelig innrapporteringssystem i forbindelse med håndtering av forsøpling og avfall i Bergen kommune. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 14. desember