Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha Bybanen i tunnel mellom Selviktunnelen og Tertneskrysset

Bystyret har valgt tunnelløsning for strekket mellom Selviktunnelen og Tertneskrysset.

Bystyret har hatt tilleggsutredninger til konsekvensutredninger til behandling. De vedtok ikke byrådets innstilling om dagløsning, og dermed blir den opprinnelige løsningen med tunnel mellom Selviktunnelen og Tertneskrysset stående. Åsane mellom Åsane senter og Nyborg, støttet bystyret byrådet og fagetatens anbefaling om å endre traseen fra en tunnelløsning til en dagløsning, med kryssing av E39 på bro. 

Dette ble vedtatt

 

  1. Utredningsplikten ansees som oppfylt, og de foreliggende tilleggsutredningene gir et godt grunnlag for valg av løsning og videre regulering.
  2. I det videre reguleringsarbeidet anbefales følgende endringer av banetraseen:

b) I Åsane mellom Åsane senter og Nyborg, endres traseen fra en tunnelløsning til en dagløsning, med kryssing av E39 på bro nord for Forvatnet.

Ny innstillingens punkt 2a:

Den eksisterende konsekvensutredningen med tunnelløsning legges til grunn mellom Selviktunnelen og Tertneskrysset.

 Bystyret vedtok også to tilleggsforslag: 

  • Bystyret ber om at byrådssak 1334/20 "Bybanen til Åsane - oppsummering av skissefasen" legges frem for bystyret til orientering.
  • Bystyret ber byrådet legge frem en sak om traseløsning for forlenget Fløyfjellstunnel og bybanen i Eidsvåg.

ENDRING:  Det var en feil i den opprinnelig saken publisert 27. januar, det ble rettet 28. januar 

 

Les dokumentene i saken