Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha flere fotgjengeroverganger i sentrum

Som svar til et privat forslag, ber bystyret byrådet gjennomføre en enkel fotgjengeranalyse i Bergen sentrum.

Hensikten er å belyse hvor det burde vært fotgjengeroverganger. Det gjelder spesielt syv krysningspunkter som er nevnt i forslaget. Analysen skal følges opp med etablering av flere fotgjengeroverganger der man ser det er behov.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt et tilleggsforslag om at byrådet skal rapportere resultatene fra analysen senest utgangen av 2021. 

Les dokumentene i saken