nygårdsparken
PARK: På finværsdager er Nygårdsparken (bildet) og Nordnesparken godt besøkt. Men toalettfasilitetene mangler.
Bilde: Nina Blågestad

Vil ha toaletter i parken

Bystyret ber byrådet etablere toaletter i Nordnesparken innen første halvår 2022.

Bystyret har behandlet et representantforslag om toalettfasiliteter i Nordnesparken og Nygårdsparken. Nygårdsparken har tilgjengelig toalett i den etablerte kaféen øverst i parken, men dette er kun åpent i deres åpningstider. Nordnesparken har ingen tilgjengelige toalettfasiliteter. 

Bystyret vedtok utvalgets innstilling om at bystyret ber byrådet fremlegge en sak om etablering av frittliggende toalett i Nordnesparken innen første halvår 2022. I påvente av permanente toalettfasiliteter ber bystyret byrådet snarest etablere midlertidige toalettfasiliteter i parken.

Bystyret vedtok også følgende tilleggsforslag:

  • Saken skal også presentere løsninger for toaletter i andre park- og friluftsområder der det vurderes som nødvendig. 

Bystyret vedtok også følgende merknad: 

  • Midlertidige og permanente offentlige utetoaletter må skiltes tydelig.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 27. oktober

SE OGSÅ: Dokart for Bergen kommune