Vil innføre automatisk fartsmåling langs Osvegen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) som foreslår tiltak for å begrense økt trafikk langs Osvegen.

Interpellanten spør om byrådet vil ta initiativ overfor staten for å etablere kollektivfelt, redusere farten og få på plass streknings-ATK (automatisk trafikkontroll)? Og om ikke disse initiativene fører frem overfor staten, hvordan byrådet vil sikre at målene om trafikkreduksjon og trygg ferdsel i trafikken i byrådsplattformen nås?

Bystyret vedtok følgende: 

"Bystyret ønsker å innføre automatisk fartsmåling. 

Bystyret ber byrådet ta kontakt med Vestland fylkeskommune om å få etablert en ekspressrute mellom Osøyra og Bergen busstasjon, langs ny E39."

Les interpellasjonen

Se alle sakene fra bystyremøtet 22. februar