Gå tilbake til:
Du er her:

Vil innføre totalforbud for vannscooter på Nordåsvannet

Bystyret har behandlet er representantforslag om å innføre totalforbud for vannscooter på Nordåsvannet.

Forslagstiller viser blant annet til ny havne- og farvannslov som trådte i kraft 1. januar 2020. Den gir kommuner anledning til å innføre egne regler om ferdsel med fritidsfartøy, eller egne regler spesifikt for ferdsel med vannscooter.

Bystyret stiller seg bak forslaget, og ber byrådet å arbeide med å innføre en forskrift som gjør dette mulig.  Bystyret ber om at forbud også vurderes i Puddefjorden, Eidsvågen, ved Eidsvågneset og i nærheten av offentlige badeplasser.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling.

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 16. desember