Vil reversere bompengeforliket fra 2019

Bystyret ønsker å reversere bruken av det statlige tilskuddet til reduserte bompenger i Bypakke Bergen. Det vil medføre økte takster for nullutslippskjøretøy.

Våren 2022 åpnet staten for at økningen i tilskuddet til store kollektivprosjekter gjennom bompengeforliket av 2019 kan disponeres annerledes av kommunene. I stedet for at halvparten av tilskuddet skal måtte brukes på reduserte bompenger, kan lokale myndigheter nå bestemme at pengene heller skal brukes til å bedre kollektivtransporten. Les mer i tidligere omtale fra byrådet

Bystyret slutter seg til å reversere bruken av det statlige tilskuddet til reduserte bompenger i Bypakke Bergen. Det vil medføre økte takster for nullutslippskjøretøy, mens nye statlige midler skal gå til investeringer i kollektivtiltak i Bergen for resten av perioden.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling og merknad om at den rimeligste måten å reise på skal være kollektivt, og at det derfor alltid skal lønne seg økonomisk å velge periodebilett framfor bilkjøring. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 23. november