Vil sikre grillplasser i alle bydeler

Bystyret har behandlet representantforslag om flere griller for allmennheten.

Representanten ber om at Bergen kommune oppretter flere grillplasser for allmennheten. Bakgrunnen er en oversikt som viser forskjeller mellom bydelene i antall kommunale grilltilbud.

Bystyret ber byrådet sikre at alle bydeler har tilgjengelig offentlig grill for allmennheten. Bystyret ber også Bymiljøetaten om å iverksette tiltak som kan gjøre kommunens oversikt over offentlige griller, grillplasser og bålplasser kjent for publikum.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 14. desember