Vil stoppe byråkratisering av dugnad

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om kommunens samarbeid med dugnadsgjengen om deres arbeid i byens turområder.

Interpellanten viser til at for store begrensninger kan virke hemmende på frivillig innsats og spør om byrådet kan ta initiativ til en dialog med dugnadsgjengene slik at de kan få fortsette arbeidet og oppleve  anerkjennelse for arbeidet de gjør.

Bystyret fattet følgende vedtak:

1. Bystyret mener Dugnadsgjengene i Bergen gjør et svært verdifullt arbeid for å vedlikeholde byfjellene, sikre tilgang til naturen for alle aldersgrupper og skape friluftsglede. Dugnadsgjengene er også et viktig sosialt fellesskap som bidrar til folkehelse og motvirker ensomhet.  

Bystyret ser med stor bekymring på forslag til samarbeidsavtale som ble foreslått overfor Dugnadsgjengen ved Myrdalsvatnet. Forslaget innebærer ifølge Dugnadsgjengen så sterke begrensninger at det praktisk talt ikke vil være mulig å tilrettelegge for friluftsliv og vedlikehold av området, og medførte at Dugnadsgjengen avsluttet sitt arbeid 13. oktober 2022. Bystyret mener det er positivt at bymiljøetaten har gått tilbake på denne avtalen, og at det er åpnet dialog.  

Bystyret ber byrådet om å ta initiativ til en konstruktiv dialog med alle dugnadsgjengene, og sikre at kommunen i møte med dugnadsgjengene viser tillit og unngår unødvendig byråkrati og detaljstyring som kan bremse engasjementet og dugnadsviljen.

2. Bystyret mener Bergen kommune bør avstå eller refundere gebyrer for tiltak etter plan- og bygningsloven som går til allmennyttige formål som tilrettelegging i friluftsområder. Bystyret kommer tilbake til dette i forbindelse med handlings- og økonomiplan for 2023.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret onsdag 23. november 2022