Vil utvide nettbasert feilmeldingsentral

Bystyret har behandlet representantforslag om å utvide kommunens nettbaserte feilmeldingssentral.

Representanten mener dagens løsning burde utvides til også å gjelde innspill til forbedringer og tiltak som ikke nødvendigvis kan regnes som feil og som det ikke finnes en valgbar kategori til på dagens nettside.  

Bystyret ber byrådet utvide den nettbaserte feilmeldingssentralen til å også gjelde forslag til forbedringer og tiltak. 

Bystyret vedtok innstillingen, samt følgende tilleggsforslag: 

  • Bystyret ber om at kommunens feilmeldingstjeneste videreformidler innmeldte feilmeldinger som gjelder fylkes- og riksveier, til Vegvesenets veitrafikksentral, i stedet for å avslå feilmeldingen og gi melder beskjed om selv å ringe telefon 175. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 14. desember