Vil vurdere tilbud om hjelm på bysyklene

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om bruk av hjelm på bysyklene.

Interpellanten viser til sykkelstrategiens visjon og mål om at “det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen” og spør om tilbud om hjelm har vært vurdert som et forebyggende tiltak. 

Bystyret fattet følgende vedtak: 

“Bystyret ber byrådet gå i dialog med aktuelle leverandører og samarbeidspartnere og vurdere muligheten til å tilby hjelm ved bruk av bysyklene. ”

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret onsdag 23. november 2022