Ber om ytterligere innsats for bedre fastlegedekning

Bystyret har fått status for samhandling med spesialisthelsetjenesten i 2021.

Bystyret vedtok innstillingen, merknad 1 og 3, samt en ny merknad 2: 

  • “Bystyret merker seg at kommunen har satt i gang flere tiltak for å bøte på fastlegekrisen i henhold til Fastlegeprosjektet vedtatt i februar 2022, men er likevel bekymret da det i slutten av august fremdeles er over 6000 pasienter uten fastlege. Bystyret ønsker tilbakemelding på hvor problemet ligger da listen fremdeles er urovekkende lang.”

Bystyret vedtok også følgende tilleggsforslag:

  • "En god samhandling med spesialisthelsetjenesten er avhengig av at fastlegetjenesten fungerer slik at befolkningens behov for helsetjenester blir gitt på et lavest mulig effektivt nivå̊, som byrådet også er inne på. Bystyret ber derfor byrådet om å intensivere arbeidet med å sikre en forsvarlig primærlegetjeneste."

Les sakene fra bystyret 26. oktober 

Les dokumentene i saken