Gå tilbake til:
Du er her:

Flytter kommunelegefunksjonen i Bergen kommune

Bystyret ber byrådet organisere kommunelegefunksjonen, fra nivå 2 til nivå 1, i egen nøytral enhet. Dette inkluderer også stillingen som smittevernoverlege.

Kommuneoverlegen, smittevernoverlegen og assisterende kommuneoverleger som er planlagt overført til nivå 1, vil utgjøre et fagmiljø sammen med medisinsk fagsjef som allerede er på nivå 1. Fordelene med å plasseres på nivå 1, er at det blir lettere å gi innspill og delta når saker utredes og prinsipielle saker skal løftes til byrådet for beslutning.

Les ogellers så tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok ikke utvalgets innstilling, men følgende:

"Bystyret ber byrådet organisere kommunelegefunksjonen (inklusiv smittevernoverlegen) fra nivå 2 til nivå 1, i egen nøytral enhet."

"Bystyret viser til saksfremstillingen hvor deler av arbeidsgruppen foreslår at medisinsk fagsjef blir leder av kommunelegegruppen. Bystyret støtter ikke dette forslaget."

Les dokumentene i saken