Følger opp barnevernrapport fra Fjeld-utvalget

Bystyret slutter seg til tiltakene som vurderes som nødvendige og hensiktsmessige etter funnene i Fjeld-utvalget sin rapport om ti enkeltsaker i barnevernet.

Fjeld-utvalget er det eksterne utvalget som Bergen bystyre i 2018 besluttet å nedsette, for å undersøke ti enkeltsaker i barneverntjenesten i Bergen kommune. Gjennomgangen skulle primært rettes mot hva som kunne vært gjort annerledes for å redusere konfliktnivået mellom barn og barneverntjenesten, og mellom foreldre og barneverntjenesten. Les mer i omtale fra byrådet

Ber om forvaltningsrevisjon

Bystyret har nå behandlet saken og ber byrådet legge frem sak om fremdrift for oppfølging av tiltak våren 2021.

Bystyret ber også Kontrollutvalget gjennomføre en forvaltningsrevisjon av barnevernet, med sikte på å kartlegge aspekter ved kompetanse og prosesser i barnevernet.

Oppfølgingspunkter

Bystyret har videre en rekke oppfølgingspunkter som å sikre tverrfaglig og flerkulturell og -språklig kompetanse, tilgjengelighet og god styring. 

Bystyret vedtok innstillingens punkt 1-21, samt punkt 24 og 26, og innstillingens merknad. 

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 17. november