Vil gjøre mer for å hjelpe papirløse i Bergen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å gjøre mer for å hjelpe papirløse migranter som oppholder seg i Bergen.

I høst vedtok et bredt flertall i Vestland fylkeskommune å utarbeide en plan for å styrke fylkeskommunale tjenester og tilbudet til papirløse. Vedtaket slo samtidig fast at papirløse i Norge ikke har tilgang til grunnleggende menneskerettigheter. Interpellanten mener Bergen kommune bør følge fylkeskommunens eksempel og utforske kommunens muligheter for å sikre tilgang til kommunal helsetjeneste, fastlege og bolig. 

Bystyret vedtok følgende: 

  • Bystyret ber byrådet utarbeide en sak som redegjør for hvordan de kommunale tjenestene til papirløse kan styrkes, og ber om at saken leveres til bystyret før sommeren 2023. Byrådet skal i arbeidet med saken ha dialog med Vestland fylkeskommune.  
  • Bystyret ber byrådet gå i dialog med Helse Bergen med sikte på at papirløse migranter også skal få tilgang på spesialisthelsetjenesten. 
  • Bystyret ber byrådet styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon og deres tilbud til papirløse flyktninger.

Les interpellasjonen

Se alle sakene fra bystyremøtet 22. februar