Vil ikke avvikle fritt brukervalg i hjemmetjenesten

Bystyret har bestemt at brukervalgordningen innen praktisk bistand ikke skal avvikles på nåværende tidspunkt.

I stedet ønsker bystyret å overlate til et nytt bystyre å ta denne avgjørelsen. Bystyret er også opptatt av brukermedvirkning når man skal gjennomføre endringer i tjenester til innbyggerne. 

Se ellers tidligere omtale av fra byrådets behandling

Bystyret vedtok ikke innstillingen fra utvalget, men i stedet følgende alternative forslag: 

  1. Brukervalgordningen innen praktisk bistand husholdning avvikles ikke 31.03.2023. 
  2. Det blir opp til et nytt bystyre å avgjøre hvorvidt kommunen skal gå videre med ordning om fritt brukervalg eller ikke. 
  3. Det gjennomføres en kartlegging av hvordan brukerne av disse tjenestene informeres om og foretar valg mellom kommunale og private tjenester. 

Bystyret vedtok også en ny merknad: 

  • Bystyret ber byrådet sikre god brukermedvirkning og forankring i relevante kommunale råd og brukerorganisasjoner ved gjennomføring av endringsprosesser i levering av tjenester til innbyggerne i Bergen. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 14. desember.