Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ikke innføre integreringsbarometer

Bystyret har behandlet et representantforslag om å innføre integreringsbarometer for Bergen. Bystyret vedtok ikke forslaget.

Representatforslaget foreslo å innføre et integreringsbarometer som måler integreringen i Bergen kommune ut fra flere kriterier over tid. Målet med et integreringsbarometer er å fungere som en viktig del av kommunens verktøykasse for å måle effekten av tiltak knyttet til integrering og fattigdom.  

I forslaget skriver representanten at det de siste årene er en utvikling mot at en større andel av mottakerne av økonomisk sosialhjelp har fremmedspråklig opprinnelse. Tall fra kunnskapsgrunnlaget for 2018 viser at over 53 prosent av sosialhjelpsmottakerne i Bergen kommune er innvandrere. Til sammenligning var andelen 51 prosent i 20172. I Oslo mottar innvandrere 71 prosent av all sosialhjelp som utbetales. 

Bystyret vedtok å avvise forslaget. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 17. november