Vil styrke mangfoldskompetansen i Bergen kommune

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å intensivere arbeidet med å styrke mangfoldskompetansen hos ansatte, ledere og de som rekrutterer i Bergen kommune.

Interpellantene peker på at innvandrere og flyktninger er en stadig økende del av det bergenske arbeidsmarkedet. Mange av dem som kommer til Bergen er i arbeidsfør alder, og utgjør et viktig tilskudd til et stadig mer presset arbeidsmarked. Dessverre viser statistikk at mange innvandrere står utenfor arbeidslivet.

De påpeker videre at et viktig tiltak for å integrere flere innvandrere i arbeidslivet er å øke mangfoldskompetansen blant de ansatte, ledere og særlig de som rekrutterer.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok følgende: 

  1. Bystyret ber byrådet intensivere arbeidet med å styrke mangfoldskompetansen hos ansatte, ledere og de som rekrutterer i Bergen kommune. 
  2. Bystyret ber om at byrådet fremmer en sak til bystyret om status og fremdrift vedrørende temaet innen utgangen av 2023.

Les interpellasjonen

Se sakene til bystyret 21. og 22. juni