Gå tilbake til:
Du er her:

Vil styrke mulighet personer med utviklingshemming å eie egen bolig

Bystyret ber byrådet legge til rette for kommunal medvirkning for at private bofellesskap skal få støtte fra Husbanken og momsrefusjon.

Bystyret har fått saken “Mulighet for å eie egen bolig for personer med utviklingshemming”. Bakgrunnen er at bystyret har bedt byrådet vurdere modeller for privat og kommunalt samarbeid, hvor personer med utviklingshemming gis mulighet til å finansiere kjøp av egen bolig som alternativ til å leie bolig. Denne saken er svar på dette.

Boliger i Grønneviken

Bystyret slutter seg til byrådets intensjon om å vurdere muligheten for å inkludere personalbase og eieboliger for personer med utviklingshemming i prosjekt Pilot Grønneviken. Byrådet bes også komme tilbake til bystyret med konkrete forslag om prosjekter i forbindelse med fremtidige budsjettfremlegg. 

Kommunal medvirkning

I tillegg til utvalgets innstilling, vedtok bystyret et nytt tilleggsforslag: 

  1. Bystyret ber byrådet legge til rette for nødvendig kommunal medvirkning for at bofellesskap i privat regi skal oppnå investeringstilskudd og annen støtte fra Husbanken, og MVA-refusjon. 
  2. Bystyret ber byrådet gå i dialog med BOB med sikte på kommunal medvirkning for å realisere prosjekt med bofellesskap i privat regi i Kvernevikstemma.

Bystyret vedtok også en ny merknad:

  • Bystyret mener at kommunen mer aktivt bør tilrettelegge for private bofellesskap for å gjøre det mulig for flere å eie sin egen bolig uavhengig av deres sosioøkonomiske situasjon.

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 21. september