Vil tilrettelegge for at flere utviklingshemmede kan eie bolig

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om at byrådet innfører muligheter for at mennesker med utviklingshemming kan gå fra å leie til eie egen bolig.

Interpellanten viser til at mange utviklingshemmede sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Det er for få tilrettelagte boliger for denne gruppen, blant annet i Bergen hvor det er lange boligkøer for kommunal leiebolig. I denne gruppen er det lav andel som eier egen bolig. 

Se til andre kommuner

Stavanger kommune har utviklet en modell for at utviklingshemmede skal kunne eie sine egne boliger, bygget med investeringsstøtte fra Husbanken og MVA-refusjon. Stavangermodellen gir flere mulighet til å eie sitt eget hjem. Også andre kommuner har en ordning for utviklingshemmede, og interpellanten ber Bergen kommune snarest mulig gjennomgå ordningene som er innført i andre kommuner med sikte på å innføre en tilsvarende ordning i Bergen kommune. 

Om bystyrets vedtak

Bergen Bystyre vedtok at byrådet innfører muligheter for at mennesker med utviklingshemming kan gå fra å leie til eie egen bolig, og vurdere samarbeid med andre aktører om omsorgsborettslag for å øke tilgangen på boliger. Bystyret ber om å få forelagt en sak med utredning innen medio 2022. 

Les interpellasjonen 

Les sakene fra bystyret 27. oktober