Gå tilbake til:
Du er her:

Ny kulturplan for mennesker med utviklingshemming på plass

Bystyret har vedtatt kulturplanen som skal gjelde 2023-2027. Planen skal styrke kulturtilbudet for mennesker med utviklingshemming og sikre universell utforming av kulturbygg.

“Kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2023-2027” er bygget opp rundt fem bærebjelker: mangfold, relevans, livskvalitet, infrastruktur – tilgjengelighet og kommunikasjon. 

Les mer om planen i tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt to nye merknader: 

  • Bystyret peker på behovet for å legge strengere føringer for ledsagerbilletter på arrangementer i kommunens regi. Noen arrangører krever en symbolsk sum, eller ingen avgift. Men det er også aktører som krever full pris for disse billettene, og andre som bare gir det dersom det er ledige billetter igjen til slutt.
  • Bystyret ber byrådet vurdere å tilby kurs og/eller samlinger for frivillige organisasjoner som ønsker å gi et kulturtilbud for innbyggere med utviklingshemming. Slike samlinger kan gi kunnskap som gjør aktørene tryggere i sitt arbeid.
  • Den norske kirkes arbeid er i planen omtalt som allmenne fritidstilbud, noe de også langt på vei er. Samtidig legger kirken til rette for tros- og livsynsaktivitet som kan være viktig for enkelte. Bystyret ber byrådet omtale samarbeid med trossamfunn og tilrettelegging for trosutøvelse i relevante planverk. 

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 21. september