Fysak Slettebakken
FYSAK: Bystyret ønsker Fysak light på området der Ytrebygda barnehage tidligere lå. Dersom dette ikke lar seg realisere, skal det letes etter alternativ lokalisering i bydelen.
Bilde: Andrew Buller

Positive til Fysak i Ytrebygda

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om Fysak-hall på Petedalsmyra for barn og ungdom i Bergen Sør/Ytrebygda.

I innbyggerforslaget står det at Bergen Sør har de siste årene opplevd stor befolkningsvekst, en utvikling som vil fortsette de neste årene som følge av flere store prosjekter i fortettingsområdene rundt Bybanen. Et økende antall barn og ungdom i bydelen har ingen plass å oppholde seg dersom de ønsker å møte andre unge. Innbyggerforslaget påpeker også at kriminaliteten blant unge under 18 år er høyere i Bergen Sør enn i andre bydeler.

Lavterskeltilbud mangelvare i bydelen

Uorganiserte lavterskeltilbud for denne aldersgruppen er mangelvare i bydelen. Det foreslåes derfor å bygge Fysak Allaktivitetshus på Petedalsmya, i direkte tilknytning til fotballbanen.

Et Fysak Allaktivitetshus vil være et tilbud hvor barn og ungdom kan få utfolde seg uten foreldreinvolvering, men likevel under oppsyn av voksne. Fysak Allaktivitetshus er tilrettelagt for unge som ønsker å drive med sin aktivitet, på sin måte, og skaper slik en attraktiv arena og møteplass for ungdom i bergensområdet.

Forslagsstiller ber bystyret vedta at det skal bygges Fysak aktivitetshall på Petedalsmyra, og at det avsettes fremtidige midler til et slikt formål.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling:

  • Bystyret avventer vurderingen av mulighet for Fysak light på området der Ytrebygda barnehage tidligere lå. Dersom dette ikke lar seg realisere, igangsettes tomtesøk etter alternativ lokalisering av Fysak i bydelen.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 16. juni