Skal etablere nærmiljøpark på Stemmemyren

Som svar på et innbyggerforslag vedtar bystyret at det skal etableres nærmiljøpark på Stemmemyren.

Parken etableres i regi av Bergen kommune ved Stemmemyren idrettspark, under forutsetning av at arealet kan benyttes til formålet. 

Det settes av 8 millioner kroner til prosjektering og gjennomføringen i Handlings- og økonomiplan 2023-2026 og budsjett for 2023.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 23. november