Gå tilbake til:
Du er her:

Skal gjenreise Ekserserhuset som kommunalt kulturhus

Bystyret gir grønt lys for å gjenreise Ekserserhuset som et kommunalt, lavterskel kulturhus.

Huset skal gjenreises så nært opp til sin opprinnelige form som mulig, men i tråd med dagens byggtekniske krav. 

Bystyret ber byrådet om å inngå en avtale med Nøstegaten Eiendom AS om anskaffelse av baktomtene til Nøstegaten 39-45. I tillegg bestiller bystyret en reguleringsplan for tomten i Baneveien.

Bystyret synes det er viktig at Ekserserhuset gjenreises, men påpeker at bystyret fortsatt forventer at alle kostnader knyttet til nedtaking, lagring og gjenreisning av bygningen er en forpliktelse som følger tiltakshaver knyttet til Jonsvollskvartalet.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende nye merknad: “I det videre arbeidet må det eksplisitt komme frem at et lavterskel kulturhus også må fylle krav til universell utforming.”

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 30. mars