Vil ha Music Norway til Bergen

Music Norway jobber for eksport og internasjonal profilering av norsk musikk, og driftes av Kulturdepartementet.

Bystyret har behandlet en interpellasjon ( et skriftlig spørsmål) om å flytte Music Norway fra Oslo til Bergen. Det er allerede tatt initiativ til å få etablert et kontor for Music Norway i Bergen, men interpellanten mener Kulturdepartementet bør gå lenger, og spør om byrådet vil ta initiativ for å få flyttet hele virksomheten til Bergen. 

Bystyret fattet følgende vedtak: 

  • Bystyret ber byrådet jobbe opp mot regjeringen for å flytte musikkeksportkontoret Music Norway fra Oslo til Bergen.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 31. mai