Gå tilbake til:
Du er her:

Vil jobbe for at barn og unge har like muligheter i idretten

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om status for likestilling, mangfold og inkludering i idretten i Bergen.

Interpellanten peker på at fysisk aktivitet er helsefremmende og at idretten er en viktig arena for sosialisering og et fristed for de barna som ikke har det bra hjemme. Derfor skriver interpellanten at er helt avgjørende at barn og unge får delta på lik linje i idrettsaktiviteter, enten det er fotball, håndball, svømming, rugby, sykling, ishockey, langrenn eller basketball.
En rapport fra idretten viser at det fremdeles er en lang vei å gå for å oppnå bedre kjønnsbalanse både blant trenere, sportssjefer og profesjonelle utøvere og interpellanten ber byrådet derfor kartlegge status for likestilling, mangfold og inkludering i idretten i Bergen.  

Bystyret vedtok ikke interpellantens innstilling, men følgende: 

Bystyret peker på viktigheten av tematikken i interpellasjonen og ber byrådet særlig om å se på deltakelse og like muligheter i idretten i arbeidet med Plan for likestilling 2022-2026. Bystyret ber også byrådet om å vektlegge temaene likestilling, inkludering og mangfold i sin faste dialog med Idrettsrådet. Bystyret ber videre byrådet om å løfte problemstillingen som interpellasjonen belyser i sitt samarbeid med Idrettsklynge Vest.

Les interpellasjonen