Vil jobbe mot frafall i idrett, kultur og fritidsaktiviteter

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om frafall i idrett på grunn av koronapandemien.

En oversikt fra Norges idrettsforbund vises et dramatisk fall i antall medlemmer blant landets idrettslag. Fra oversikten leser man at hvert tiende medlem har forlatt idretten fra 2019 til 2020. I Vestland fylke har idretten mistet over 26000 medlemmer i denne perioden, som tilsvarer et frafall på 11,7 prosent. 

Gå i front

Interpellanten viser til at dette er svært dramatiske tall, som gir stor grunn til bekymring og at det er særdeles viktig at Bergen kommune nå går i front og gjør en tydelig innsats for å styrke rekrutteringen til idretten. En bør vurdere tiltak som vervekampanjer i barnehager og skoler, idrettsskole i høstferien, vinterturneringer, løpekaruseller og lignende.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok følgende: 

  • Bystyret ber byrådet gå sammen med idretten, kulturskolen, tilbydere av andre fritidsaktiviteter og skolene for å finne løsninger på hvordan man kan rekruttere tilbake medlemmer som har falt fra under koronapandemien.

Les interpellasjonen

Les sakene fra bystyret 22. september