Dansk pike
DANSK PIGE: Skulpturen har stått i Byparken siden 1955. Nå har bystyret bestemt at historien til modellen, den jødiske kvinnen Rachel Rachlin, kommer frem.
Bilde: Kari Ingvaldsen

Vil løfte frem navnløse kvinner på sokkel

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å fremme kvinnehistorie i det offentlige rom.

Interpellanten viser til at det er menn som dominerer skilt og statuer i Bergen. I Bergen er det bare fire navngitte kvinner på sokkel. Det finnes en rekke navnløse statuer av kvinner, blant annet "Dansk pige" av Gerhard Hennings. Den har stått i Byparken siden 1955.

Løfte frem kvinnehistorie

Modellen for skulpturen var den jødiske kvinnen Rachel Rachlin, som ble deportert til Sibir.  Interpellanten mener historien til Rachlin er en viktig kvinnehistorie og jødisk historie som bør løftes fram. 

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok interpellasjonens punkt 1, om at det skal oppføres en plakett på Gerhard Hennings ”Danske pige” som informerer om Rachel Rachlin.

Bystyret vedtok også følgende tilleggsforslag:

Bystyret ber byrådet komme tilbake med en sak som utreder hvordan kommunen kan løfte frem kvinnehistorien, og fremme mangfold og likestilling i det offentlige rom gjennom bevisstgjørende tiltak, eksempelvis plaketter og navnsetting. Saken kan sees i sammenheng med arbeidet som skal gjøres i Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturlivet. 

 

Les interpellasjonen