Vil markere Bergen som europeisk kulturby i 2024

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om Bergen som europeisk kulturby.

Interpellanten spør hvilke muligheter byråden ser for en markering av Bergen som europeisk kulturby i 2024. Han etterspør også et initiativ til å etablere en samarbeidsavtale med Bodø for å oppnå dette.

Bystyret vedtok følgende:

Bystyret ber byrådet om å opprette en samarbeidsavtale med Bodø, med mål om å markere Bergen som kulturby i Bodø i 2024.  

Les interpellasjonen

Se alle sakene fra bystyremøtet 29. mars