Vil prøve biologisk nedbrytbart innfyll på Bergens kunstgressbaner

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å teste biologisk nedbrytbart materiale på kunstgressbaner.

Interpellanten viset til at det i behandlingen av handlingsplan for bruk og drift av kunstgressbaner i april 2018 (1) ble det vedtatt at "Bergen kommune har som langsiktig mål at kommunes kunstgressbaner skal være uten granulater eller benytte granulater som beviselig har en nøytral eller positiv miljøpåvirkning. Så snart dette finnes, skal det tas i bruk". 

I front for å teste granulatfrie baner

I senere år har det vært testet ut forskjellige sammensetninger med både kork, sand og det ligninbaserte granulatet BioBag (4) forskjellige steder i Norge. Innfyll som kan være 100 prosent komposterbart og naturlig nedbrytbart. For eksempel ble det i fjor lagt tre kunstgressbaner med spesialsand som innfyll i Fredrikstad kommune.

Bergen kommune har over 60 kunstgressbaner og er blant kommunene som har gått i front med å teste granulatfrie baner i senere år.

Bystyret vedtok følgende:

Bystyret ber byrådet vurdere å teste ut 100 prosent biologisk nedbrytbare og komposterbare innfyll når det gjøres utskifting og ved nyetablering av kunstgressbaner i Bergen kommune.

Les interpellasjonen

Les sakene fra bystyret 16. juni