Gå tilbake til:
Du er her:
Ordfører i tom sal
TOM SAL: Ordfører Marte Mjøs Persen styrte bystyremøtet fra en tom sal. Møtet ble gjennomført som fjernmøte på grunn av koronarestriksjoner. Du kan se møtet i opptak.
Bilde: Nina Blågestad

Les sakene fra bystyret 17. november

Aktuelle saker er gå- og sykkelstrategi for Bergen, oppfølging av barnevernsrapport og 2. tertialrapport.

Bystyremøtet fant sted tirsdag 17. november og startet klokken 12.00. 

Se møtet i opptak

Møtet ble gjennomført som fjernmøte, men nå kan du se opptak av møtet via web-TV  

Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret som gjelder prinsipielle spørsmål.

Vedtak

Helse, omsorg og inkludering

Bymiljø

Kultur og idrett

Økonomi, næring og administrasjon

Tilbakerapporteringer og andre saker

Bystyret har i tillegg vedtatt en saker som gjelder tilbakerapporteringer og rokeringer av verv i utvalg.  Se saksregister for detaljer. 

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Videre på internett

Vedlegg