Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 22. april

Av aktuelle saker var lokale tiltakspakker for Bergen, reduksjon av bompenger, bilfritt Bryggen, sanering av Slettebakken og byrådets krisefullmakter.

Bystyremøtet ble organisert som fjernmøte onsdag 22. april.
 

Grab fra møtet
DIREKTE OVERFØRING: Bystyret ble sendt som videomøte. Følg lenken i teksten til opptak av møtet.
Bilde: Grab fra møtet

Se møtet direkte og i opptak

Siden møtet blir arrangert som fjernmøte, blir møtet ikke sendt på den ordinære web-TV-løsningen, men gjennom en midlertidig løsning. Du kan se møtet direkte eller i opptak etterpå.

Direkte lenker til bystyremøtet:
Del 1 fra klokken 12.00 (frem til pause kl. 15.00). Del 2 fra klokken 16.00 

Gå til samleside for videomøter bystyrets organer.
 

Vedtak

Marte tar bilde
TOM SAL: - Jeg tror jeg må ta et bilde av denne triste salen når dere ikke er her. Jeg gleder meg til dere er her sammen med meg igjen, avsluttet ordfører Marte Mjøs Persen dagens videooverførte møte fra bystyret.
Bilde: Grab fra sending

Barnehage og skole

Sakene om salg av barnehageeiendommer og retningslinjer og kriterier for tilskuddsordninger innen barnehage, skole og idrettsfeltet ble utsatt. 

Kultur, idrett og næring

Helse og omsorg

Sak om bosetting av flyktninger i 2020 ble utsatt. 

Bymiljø

Bystyret utsatte sakene med plan for boliger i  Østre Hopsveg og plan for boliger på Ormhaugen.

Økonomi og administrasjon


Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.
 

Videre på internett

Vedlegg