Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 27. januar

Av aktuelle saker er ny bassengstruktur, organiseringen av kommunelegefunksjonen, strategi for det spesialpedagogiske feltet i skole og barnehage, samt ny regnbueplass i Bergen.

Bystyremøtet ble holdt onsdag 27. januar.
 

Tom bystyresal med ordfører
FJERNMØTE: På grunn av koronarestriksjoner arrangeres møtet kun digitalt.
Bilde: Nina Blågestad

Direkte på Web-TV

Du kan se møtet på bergen.kommune.no/webTV. Det ligger også indeksert sak for sak i etterkant. 


Interpellasjoner

En interpellasjon er et skriftlig spørsmål til bystyret. 


Vedtak

Barnehage og skole

Helse, omsorg og inkludering

Kultur og idrett

Bymiljø

Reguleringsplan for Østre Hopsvegen ble utsatt. 

Økonomi, administrasjon og næring

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Videre på internett

Vedlegg