Bystyremøte
SE PÅ WEB-TV: Bystyrets møte er tilbake i Det gamle Rådhus. Du kan se møtet på web-TV direkte eller sak for sak etter møtet.
Bilde: Ståle Heiberg Andersen

Les sakene fra bystyret onsdag 27. april

Av aktuelle saker i dagens møte er midlertidig SFO- og UFO-tilbud for asylsøkere, rydding av Store Lungegårdsvann, forvaltning av hjort og plan for frivilligheten.

Bystyrets møte 27. april startet klokken 12.00 og ble holdt i Det gamle Rådhus. 

Se møtet på web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV. 

Interpellasjoner

Vedtak

Helse og omsorg
Bymiljø
Barnehage og skole
Administrasjon, økonomi og næring

 

Se saksregisteret

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Se også: