Bilde fra bystyresalen
WEB-TV: Du kan se bystyremøtet 3. mai via bystyrets web-TV. Du kan også gå inn på enkeltsaker på strømmingen.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Les sakene fra bystyret onsdag 3. mai

Aktuelle saker er uteservering i Neumanns gate, midlertidig tilskuddsordning for installering av varmepumper og sluttbehandling av Trafikkplan sentrum.

Bystyrets møte 3. mai ble holdt i Det gamle Rådhus. Se kjøreplan for møtet.

Se møtet på web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV (lenke åpnes i eget vindu). Du kan se klipp fra diskusjonen for hver enkelt sak. 

Interpellasjoner

Saker der bystyret har fattet vedtak

For detaljer om hva bystyret har vedtatt i den enkelte sak, se protokoll som blir lagt ut her noen dager etter møtet. Oversikten under er skrevet før møtet. 

Barnehage og skole

fargeblyanter
FORSLAG: På sakslisten var representantforslag om å styre de praktisk-estetiske fagene.
Bilde: Vibeke Blich

Økonomi, administrasjon og næring

Bilde fra Neumanns gate
ÅPNER: Bystyret skal vedta om det kan åpnes opp for utendørs skjenkeløyve i Neumanns gate.
Bilde: Ola Henning Målsnes
To studenter foran rådhuset
STUDENTER: Bystyret skal behandle et representantforslag om å forsterke tilknytningen mellom studenter og kommunen. Her er to studenter som nettopp har hentet studentgavekort på Innbyggerservice.
Bilde: Nina Blågestad


Helse og omsorg


Bymiljø

Bildet viser bil og buss på Bryggen
MINDRE TRAFIKK I BYKJERNEN: Forslaget til trafikkplan for sentrum legger opp til at adkomst til sentrumssoner, og personbiltrafikken mellom dem, i stor grad vil skje via en sentrumsringvei.
Bilde: Nina Blågestad
Kirsebærtre
GATETRÆR: Bystyret skal vedta beplantningsplan for gatetrær i Bergenhus bydel. Her et kirsebærtre i Apotekerhagen på Nordnes.
Bilde: Nina Blågestad

Kultur og idrett


Se saksregisteret

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Se også: