Gå tilbake til:
Du er her:

Ber om at praksis innenfor asylfeltet blir gjennomgått

Bergen bystyre viser til saken om Sabrin Muhammed Ali og ber Stortinget og Utlendingsnemnda om at praksis innenfor aylfeltet blir gjennomgått.

Sabrin blir kastet ut av landet og dermed atskilt fra sine to barn som er norske statsborgere. Dette begrunnes med at Utlendingsnemnda (UNE) mener Sabrin er fra Sudan og ikke Eritrea som Sabrin sier hun er fra. Med sudansk pass som hun skaffet seg på flukten til Norge, har hun ikke gyldig grunn til å søke asyl. Og videre at uriktige opplysninger veier tyngre enn barnets beste.

Flere barn – med norsk statsborgerskap står i fare for å bli frarøvet sin primære omsorgsperson og familier splittes. Derfor mener Bergen bystyre  at denne praksisen i asylfeltet må gjennomgås, og at saken til Sabrin og lignende saker som rammer barn og mindreårige, settes i bero inntil en grundig gjennomgang av praksis er utført. 

Saken ble løftet under eventuelt i bystyrets møte 26. januar. Se protokoll etter møtet for endelig detaljering av vedtaket. 

Les sakene fra bystyret 26. januar 2022.