Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyret tar avstand fra grov og personlig hets i politisk debatt og det offentlige ordskiftet

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om hets i offentlig debatt og mot politikere.

Interpellanten skriver at alle politikere, folkevalgte og meningsbærere i den offentlige debatten - uansett politisk tilhørighet eller standpunkt - kan oppleve ubehagelige møter med meningsmotstandere. Det hører til i debatter eller gjennom utveksling av ulike politiske standpunkter at det kan være litt hardere toner. Likevel opplever noen politikere og samfunnsdebattanter mye mer enn bare debatt og kritikk mot deres politiske syn. De opplever grov hets og direkte trusler.

Rammer særlig kvinner og personer med minoritetsbakgrunn

Forskning viser at kvinner opplever i mye større grad kjønnsrelatert eller seksualisert hets enn menn. Forskningen viser også at personer med minoritetsbakgrunn opplever flere trusler enn personer med majoritetsbakgrunn, og at hetsen dreier seg om deres nasjonalitet, hudfarge eller religion.

Interpellanten spør hvordan jobberkommunen for å følge opp lokalpolitikere, folkevalgte og samfunnsdebattanter som blir utsatt for hets og trusler.

Om bystyrets vedtak

1. Bystyret tar avstand fra grov og personlig hets i politisk debatt og det offentlige ordskiftet. 

2. Bystyret mener det er et viktig prinsipp at samfunnsdebatten tar utgangspunkt i uenighet om sak, ikke i personlige egenskaper og identitet. 

Les interpellasjonen

Les sakene fra bystyret 16. juni